1395/06/12 - 12:49
دیدگاه
BAP

شهرزاد ولیعد بچه خود ملکه است چرا مامانش میخواست بکشتش :گنگ

1395/06/12 - 12:50
mina

خخخخخ شجره نامه شونه؟ :هاها

1395/06/12 - 13:33
Star

آره منم همون جلسه اول تعجب كردم ديدي كه سو پيشش وايستاده بود موقعي كه ملكه مي خواست با چاقو بكشدش ولي نمي دونم چرا باهاشون لجه :-؟

1395/06/12 - 13:36 توسط Mobile
BAP

مامانه دیونه است بابا

اره مینا :هاها رابطه ها رو :غش

1395/06/12 - 13:53
Star

:هاها

1395/06/12 - 15:32 توسط Mobile

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی