یه تیکه لواشک چرا اینقدر کالریش زیاده :زار
1395/06/09 - 11:59
دیدگاه
mina

خخ واقعا؟؟ من فکر میکردم کالری نداره که :))) شاید شیرینه؟

1395/06/9 - 14:43
nemesis

نه شیرین که نیست، تو همون کرفس نوشته یک تکه 10 در 10، 140 کالری داره

1395/06/9 - 16:44
mina

دیگه مونده به محتویاتش دیگه :-؟ نمیدونم والامن که لواشک نمیخورم:-/

1395/06/9 - 20:46
nemesis

:-؟

1395/06/9 - 22:18
elnaz

:آخی

1395/06/10 - 15:54

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی