ساعت 2 اینا بود مثل کارگرا نشسته بودیم توی پارک چایی میخوردیم :هاها یهو زمین زیرمون لرزید :تعجب من و سیما و شاهرخ یهو برگشتیم طرف هم گفتیم زلزله بود :تعجب
حالا نفهمیدیم بود یا نه ولی قشنگ زمین زیرمون لرزید :دی
1395/06/08 - 21:45
دیدگاه
elnaz

می رفتی سایت لرزه نگاری نگاه می کردی

1395/06/10 - 16:14
nemesis

یادم بود بعد یادم رفت :دی

1395/06/10 - 23:49

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی