یه تایپ بود گرفتمیه ساعته بود، داشتم مینوشتم بعد گفتم یه چیزیشو چک کنم، اومدم دیدم نیست :تعجب نمیدونم من ثبت نکردم فک میکنم کردم یا برداشتنش :-؟
1395/05/26 - 10:11
دیدگاه
mina

برمیدارن
بهتره بعد اینکه گرفتی
یه بار دیگه هم چک کنی ببین تو لیستت هست یا نه
من دیگه این کارو میکنم

1395/05/26 - 10:30
nemesis

اخه قراره بردارن واس چی عمومی میذارن :|

1395/05/26 - 11:18
mina

نمیشع گفت .
شاید طرف کنسل کرده

1395/05/26 - 11:27
nemesis

اهان :دی

1395/05/26 - 11:48
Sahar

خوبه چک کردی:دی

1395/05/26 - 14:30
nemesis

همون

1395/05/26 - 15:19

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی