دارم من پیش از تو رو میبینم :لاو دوستش دارم
این دنریس چرا این شکلیه اینجا :هاها لباساش :هاها قیافه هایی که میگیره :هاها فامیلیشم تو فیلم با فامیل خودش یکیه :دی

فقط نمیدونم کا امم چشه، دیقه میره جلو ها، فیلمم میره ولی این نوار پایین جلو نمیره :هاها
1395/05/26 - 00:40
دیدگاه
nemesis

من فیلمش و دوست داشتم، شهرزاد کتاب دومش و کی میذاری؟ :(

1395/05/26 - 02:17
Star

به زودی میذارم :یس

1395/05/26 - 12:21
nemesis

:یس مرسییییی

1395/05/26 - 13:37
Sahar

من خیلی تیکه تیکه دیدم:دی اخرشم که ضد حال بود:عجب
در نتیجه فک نکنم دیگه ببینمش:عجب

1395/05/26 - 14:32
Star

سحر :هاها

1395/05/26 - 14:44
nemesis

اره اخرش غمگینه ولی خوب واقعی بود، جور دیگه میشد ضایع بود :دی
کتابش و میخوندی شاید دوستش داشتی

جا داشت سه ساعته درست کنن، خیلی تند تند اتفاقا افتاد

1395/05/26 - 15:19
Sahar

پسره جذاب بود حیف بود:دی
نویل چه بزرگ شدهکدی نویل بود دیگه؟

1395/05/26 - 18:20
Star

آره همون بود :هاها اونجا خنگول می زد تو هری پاتر :هاها

1395/05/26 - 21:10
nemesis

تو هری پاتر نمیشناسمش :دی

30 سالشه ها، یه سال از من بزرگتره :دی زنم داره

1395/05/26 - 23:11

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی