مهسا چقد خوب بود اومدی پیشم
اون چند روز چقد خالی شدم و اروم شدم
دلم یکی میخواد باهاش حرف بزنم و خودمو خالی کنم
رو در رو
یه گوش میخوام یه ذره غر بزنم
دارم میترکم دیگه
گاهی خجالت میکشم از خودم میگم ناشکری نکنم
این همه ادم مریض این همه ...
ولی گاهی کم میارم
دلم میترکه با هیچ کسم نمیتونم حرف بزنم
کاش کنارم بودین یکیتون
بیام تهران میتونید بیایید پیشم؟؟؟
1395/02/04 - 01:48
دیدگاه
kiana

:آه آره ان شاالله اومدي يه قرار بتونيم بزاريم بريم بيرون

1395/02/4 - 09:36
nemesis

عزیزم :بغل اون روز خیلی روز خوبی بود، ان شاالله درست میشه
:آخی

1395/02/4 - 11:03
elnaz

:آخی چی شده:هوم

1395/02/4 - 17:39
asalbanu

{هی}

1395/02/6 - 17:50
Sahar

:بغل
یه روز قرار بزار اوکی می کنیم پاشو با پسرت بیا از صب تا شب:دی

1395/02/6 - 20:31
asalbanu

:بوس
:بغل

1395/02/7 - 14:37

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی