یه چیزایی هست که آدم دوست داره فقط با یه نفر داشته باشه.

با یه نفری که اهلش باشه. حالا بگو در حد یه چایی خوردن. با اهلش که باشی ،

دلت هم اهل میشه. حالت رو به راه میشه.


_ مریم عباسیان، کتاب ِ فیلم های کتبی سیلویا پلات _
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/11/13 - 11:20

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی