تــــو
عـزیـزِ خدایی !
و آرزوی کسـی در ایـن دنـیا
ک هـر روز صـبـح
بـه شوق دیدن تـو
چشـمهایش را بـاز میکند!
هـر روز صبـح خودت را بـیشتـر دوست داشـته بـاش لطفا!
هر روز صبـح خودت را ببـوس!
بـه جای کسـی ک در انتظار توست!!
هر روز صبح خندان تر باش!
ارام تر!
مـهربـانتـر؛بخشـنـده تر؛صبورتـرُ باگذشـت تر!
حواست بـه نگاه خدا باشد
ک چش‍مش بـه زیباتر شدن و لـایق تر شـدن توست!
برای رساندنت ب کسـی ک
قرارست هـر روز صبـح ‍‌‌‌بیشتر از قبل دوستت داشته باشد!!..
هـر روز صبـح؛خودت خودت را ببـوس..
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/05/15 - 16:43
دیدگاه
dokhtare-darya

چقدرررر خوب بوود :بغض

1394/05/16 - 22:48

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی