زندگی‌، میدان مسابقه اسب‌دوانی نیست.
خودتان را دائم با دیگران مقایسه نکنید. مقایسه کردن استرس‌زا است…
اینکه فلانی فوق‌لیسانس دارد و من ندارم و یکی فلان دارد و من ندارم،
شما را دقیقا می‌کند همان اسب مسابقه که همه عمرش را بابت هویج ِ سر چوب، دویده و به هیچ کجا هم نرسیده
هیچ دونفری لزوما نباید مثل هم باشند.
پس خودتان باشید…
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/12/18 - 19:56

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی