این هفته تصمیم بگیریم به راه حل ها فکر کنیم، به جای تکرار مکرر مشکلات، بیاییم راهکارها را جستجو کنیم،

سعی کنیم یک هفته را بدون گله و شکایت بگذرانیم، اگر از چیزی راضی نیستیم، از خود بپرسیم که برای تغییر این شرایط چه می توان کرد،

حتی یک قدم کوچک به سوی راه حل ها بهتر از ساعت ها صحبت مکرر درباره مشکلات هست.

هفته زیبا و شادی برایتان آرزو می کنیم
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/28 - 22:17

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی