تلخ نویس

کاربران گروه

مدیران گروه

تلخ تر از اسپرسو

گروه عمومی · 5 کاربر · 22 پست
@nemesis عضو گروه شد. 1394/06/5 - 12:05
@kiana عضو گروه شد. 1394/06/4 - 16:27
narges
narges
من و تو
آن دو خطیم
آری!
موازیان به ناچاری
که هر دو باورمان ز آغاز
به یکدیگر نرسیدن بود ...
حسین منزوی
عسلبانو
عسلبانو
نه مینویسم
نه بر زبان میاورم
میخواهم ببینم چقدر توان دارد دل سنگی ام؟!
ز.ع
عسلبانو
عسلبانو
همیشه مرده آن کسی نیست که نفس نمیکشد
من مرده ای هستم که نفس میکشم
درد میکشم
بغض میکنم
اما کسی نمیفهمد
ز.ع
عسلبانو
عسلبانو
خسته ام
به اندازه تمامی آغوش هایی که مرا در بر نگرفته اند
خسته ام
به اندازه تمامی بوسه هایی که به روی لبانم ننشسته
خسته ام
به اندازه تمامی حرفهایی که نگفته ام
خسته ام
به اندازه تمامی بغض هایی که در گلو نشکسته ام
خسته ام
به اندازه تمامی کوله بارهای خستگی ای که بر دوش تنهایی کشیدم
ز.ع
عسلبانو
عسلبانو
آبی
صورتی
سبز
همه رنگ های زندگیم خاکستری شده اند
بفهم
درد دارد نفهمیدنت
عسلبانو
عسلبانو
چقد تلخ شدم
خودم از تلخی خودم دلم میگیره {هی}
عسلبانو
عسلبانو
جوانمرگی برای من نیست
روزگار برایم روزمرگی رقم زده
نه اینکه روزهایم تکراری باشد
هر روز به نوعی مرگ را تجربه میکنم اما هنوز زنده ام
ز.ع
عسلبانو
عسلبانو
تلخم
بغض دارم
سردم
چرا تمام نمیشوم ؟ نمیدانم ...
ز.ع
عسلبانو
عسلبانو
آبستنم
آبستن درد و رنج و غم
نمیدانم این نه ماه و نه روز کی تمام میشود !!!
ز.ع
عسلبانو
عسلبانو
حتی آغوش های مجازی هم گرمتر از تو اند
عسلبانو
عسلبانو
ای دنیا دلگیرم ازت
آی زندگی سیرم ازت {هی}
عسلبانو
عسلبانو
چه رویایی میشد
توی ساحلی ارام
روی شنها دراز بکشی
با بپیچد لای موهایت
و تو بدون غصه و فکر به فردا فقط به امواج خیره شوی و لبخند بزنی
عسلبانو
عسلبانو
بغض لعنتی بفهم !!!
همه جا جای تو نیست
گاهی باید لبخند زد
تا هیچ کس دردت را نفهمد !!!
ز.ع
صفحات: 1 2

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی