یک دنیا آغوشت را به من بدهکاری

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

دفـتر صورتی

گروه عمومی · 15 کاربر · 204 پست
دختر دریا
دختر دریا
دور می‌‌شویم ناگهان
از خاطرِ آدم ها
چنان سواری شتاب زده
در مه‌
چنان گم کرده راهی‌
در خم یک کوچه
عمر لبخند‌های ما
چون سهم ما از عشق
...چه کوتاه
...چه کوتاه

{ نیکی‌ فیروزکوهی }
دختر دریا
دختر دریا
تنهائیت را...
در جمعه بازار دنیا
چوب حراج نزن
این مردمی كه من شناختم
برای تنهائـــــــــــــــیت،ریالی دل خرج نمی كنند
می آیند
...
تا تنهابودنت رابرایت
مثل مشق های كودكی
دیكته كنند
بعدكوله باردلشان رابردارند
بروند...
دختر دریا
دختر دریا
[لينک هم فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

- در کودکی
پاکن هایی ز پاکی داشتیم
یک تراش سرخ لاکی داشتیم
کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت
گرمی دستانمان از آه بود
برگ دفتر هایمان از کاه بود
تا درون نیمکت جا می شدیم
ما پر از تصمیم کبری میشیدیم
با وجود سوز وسرمای شدید
ریز علی پیراهنش را میدرید
کاش میشد باز کوچک میشدیم
دختر دریا
دختر دریا
در زندگی برای هر آدمی! از یک روز، از یک جا، از یک نفر، به بعد....!
دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست! 
نه روزها، نه رنگ ها، نه خیال ها
همه چیز می شود: دلتنگی!....
دختر دریا
دختر دریا
از خنده هایم که بگذری
به قناری کوچکی خواهی رسید که سالهاست ...
در گلویم کز کرده است.

شیما اکبری
دختر دریا
دختر دریا
خدایا نوری بیفکن یا توری
ماهی کوچکت از اقیانوس می ترسد
دختر دریا
دختر دریا
کی گفته بچه ی آخر که باشی لوسی,
کی گفته بچه ی اخرکه باشی میشی عزیزدل همه, 
هر کیم میرسه لپو میکشه
میگه ته تغاریووووووووووووووووو.

اشتباه به عرض رسوندن,
اتفاقا بچه ی آخر که باشی 

- باید بشینی و رفتن بقیه رو نگاه کنی.

- به قول معروف درد یکی , یکی کم شدن افراد دور سفره رو حس میکنی

- بچه ی آخر که باشی باید جور کارای اشتباه بچه های بزرگترو هم بکشی,

- بچه ی اخرکه باشی شکسته شدن و پیر شدن پدر مادرتو میبینیو خودتم باهاشون پیر میشی.

- بچه ی آخر که باشی تمام بی حوصلگیا , خستگیا , تنهاییا میشه سهم تو.

- بچه ی آخرکه باشی طعم تلخ تنهایی رو میچشی
دختر دریا
دختر دریا
کاش خیاطِ بهتری بودی
این تنهایی
به تنم زار میزند !

سمانه سوادی
دختر دریا
دختر دریا
آرام سرجایم نشسته بودم
اما حسابش از دستم در رفت
روزهایی که خودم را
تنها گذاشتم و رفتم سراغ تنهایی دیگران!
چقدر به خودم توجه بدهکارم....

- شاهین مقدم
دختر دریا
دختر دریا
روزهایی هست
که دلم می خواهد ، زندگی
در پُشتی داشته باشد
که از در پشتی فرار کنم
به قول قدیمی ها
بزنم به چاک

شرمین نادری
دختر دریا
دختر دریا
کنار ما
همیشه احتمال خیانت هست
همیشه پلی برای فروریختن
مرگی، برای بی خبر از راه رسیدن...
دنیا مکان امنی برای عاشق شدن نیست ...

- راضیه بهرامی خشنود
دختر دریا
دختر دریا
گاهی
تمام شدن یک روز
بیش از یک روز طول می کشد ...

+گاهی دوست داری بخوابی ، بیدار که شدی ببینی یک روز یا چند روز گذشته ...
دختر دریا
دختر دریا
.ما روزی هزار بار
با نگاه‌هامان ،‌ با حرف‌هامان ،‌ با خنده‌هامان
به روی قلب ِ هم اسید می‌پاشیم نمی‌سوزاند ،
اما می‌ترکاند ‌، تَنگ می‌کند ،‌ می‌شِکند لاکردار ...
دختر دریا
دختر دریا
بیچاره چای
هیچکس
هیچگاه حقیقت تلخش را نستود
همه مقبولیتش ، از قند ِ پهلویش بود

"محسن نوربخش"
دختر دریا
دختر دریا
صبحگاهان
وقتی آفتاب
در حال روشن کردن روز است
من بیدارم
و اولین فکرم تویی
شبانگاهان
در تاریکی به درختان خیره می شوم
که چون سایه هایی در مقابل ستارگان خاموش
قد کشیده اند
مجذوب این آرامش مطلق می شوم
و آخرین فکرم تویی ..


{ سوزان پولیس شوتز }
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ایــــلای · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی